Uporaba piškotkov

pikaSplošni pogoji

1. Pravna obvestila

Izdajatelj Pika kartice je Poslovni sistem Mercator, d.d., (Služba za podporo uporabnikom), Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, brezplačni telefon: 080 20 80, telefaks: 01 560 1072, e-pošta: klub.mercator@mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Skrajšana firma: Mercator, d.d.
Sedež: Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
T: +386 (1) 560 1000; F: +386 (1) 560 1072; W: www.mercator.si; E-pošta: info@mercator.si
ID za DDV: SI 45884595
Transakcijski račun: NLB 02922-0015960569
Naziv zbirke podatkov: baza podatkov Mercator Portal – registrirani uporabniki

2. Splošno

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe portala Moja Pika.

Mercator, d.d., spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko registracijskega formularja za profil Mercator ter Portala Moja Pika, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za poslovanje s Pika kartico oziroma aktivnosti, povezane s članstvom v Mercatorjevih klubih.

Ker obstajajo na spletni strani Mercatorja določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Mercator, d.d., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi v profil Mercator in portal Moja Pika.

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko uporabniki profila Mercator preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, vnesene ob registraciji.

3. Vaša privolitev – za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z registracijo v portal Moja Pika in s strinjanjem s splošnimi določili se šteje, da soglašate s tem, da se vaši osebni podatki uvrstijo v seznam registriranih uporabnikov portala Moja Pika ter da se strinjate z uporabo vaših podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju.

4. Varovanje osebnih podatkov in piškotki

Mercator, d.d., se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Pri zbiranju in prenosu občutljivih podatkov, uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer) s 128 bitnim kodirnim ključem. Šifriranje SSL deluje tako, da so poslani podatki nečitljivi vsem, razen nam. Protokol SSL poleg tega zagotavlja tudi popolno avtentičnost profila Mercator in portala Moja Pika.

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo spletno stran.

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

5. Registracija v portal Moja Pika in preklic registracije

V Portal Moja Pika se registrirajo imetniki Pika kartice, ki so tudi uporabnik Profila Mercator. Registracija v Portal Moja Pika se prične s klikom na gumb "Prijava" ali "Poveži s Pika kartico". Uporabnik začne z izbiro enega od gumbov za registracijo z izpolnjevanjem osebnih nastavitev v rubriki Moj profil, kjer v prvem delu vpiše svoj elektronski naslov, svoje geslo (določi uporabnik sam) in številko kartice. Prijava osnovne kartice pomeni vpogled v poslovanje vseh izdanih kartic istega računa. Prijava dodatne kartice pomeni vpogled v poslovanje le-te kartice. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico. Mercator - Moj profil je prvi korak k uporabi dodatnih storitev spletnih strani mest družbe Mercator, d.d. Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost spremljanja podatkov o poslovanju na svoji kartici Mercator Pika in včlanitvijo v Mercatorjeve klube.

6. Postopek registracije za uporabo storitev portala Moja Pika

Postopek poteka v več korakih.

1. korak: Registracija v profil Mercator. Uporabnik po vnosu podatkov, strinjanjem s splošnimi pogoji uporabe in potrditvi na gumb »registriraj se« na navedeni elektronski naslov prejme obvestilo s povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran za prijavo v profil Mercator.

2. korak: Uporabnik se s izbranim geslom prijavi v Profil Mercator.

3. korak: Po opravljeni registraciji in prijavi v Profil Mercator uporabnik začne z izbiro enega od gumbov za registracijo z izpolnjevanjem osebnih nastavitev v rubriki Moj profil, kjer v prvem delu vpiše svoj elektronski naslov, svoje geslo (določi uporabnik sam) in številko Pika kartice. Tako prične postopek registracije v portal Moja Pika za spremljanje podatkov o poslovanju svoje Pika kartice.

4. korak: Ob postopku bomo prijavljenemu uporabniku avtomatsko na e-naslov, mobilni telefon ali na dom poslali avtorizacijsko kodo z navodili za uporabo. Način pošiljanja avtorizacijske kode je odvisen od izbranega načina oz. postopka prijave. Avtorizacijsko kodo bo izdajatelj poslal na poštni naslov uporabnika v roku 2 dni po opravljeni registraciji oziroma prijavi za spremljanje podatkov o poslovanju.

5. korak: Po vnosu prejete avtorizacijske kode bo uporabnik prijavljen za vpogled v poslovanje svoje Pika kartice. Nosilci osnovne Pika kartice imajo pravico do vpogleda v poslovanje tudi dodatnih kartic ali družinskih kartic na svojem računu.

Uporabnik lahko prejema informacije o trenutnih akcijah tudi preko elektronske pošte in/ali SMS sporočil. V tem primeru sta podatka o elektronski pošti in/ali mobilnem telefonu obvezna.

V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka ali ne sprejme potrdila o prejemu prijave, potem ne bo mogel uspešno dokončati prijave in posledično njegova prijava v portal Moja Pika ne bo izvedena.

7. Uporaba storitev portala Moja Pika

Storitev portala Moja Pika uporabniku na spletišču Mercator omogoča pregled oz. spremljanje poslovanja s Pika kartico. Uporabnik lahko spremlja stanje na računu ali stanje na Pika kartici. Spremljal bo lahko stanje pik, zbranih v bonitetnem sistemu. Ob registraciji v storitev Mercator spletne trgovine in/ali M Tehnike spletne trgovine pa lahko opravlja tudi on-line oz. nakupe preko spletišča s Pika kartico. Za nakupe preko spletišča Mercator v Mercator spletni trgovini oz. M Tehniki spletni trgovina veljajo različne oz. posebne akcije in ugodnosti, ki se razlikujejo od akcij v Market prodajalnah.

8. Obveščanje

Za uporabnike avtomatično šteje, da se strinjajo, da se mesečni obračun objavi izključno na Portalu Moja Pika. Uporabnik obvestilo o objavi mesečnega izpiska na Portalu Moja Pika dobi po elektronski pošti. V primeru, če uporabnik iz takšnih ali drugačnih razlogov ni dobil izpiska obračuna na Portal Moja Pika (npr. tehnične težave), o tem lahko obvesti Mercator, d.d. po telefonu ali elektronski pošti in zaprosi za fizični izpisek oz. obvestilo. Uporabnik ima možnost in lahko na Portalu Moja Pika v zavihku e-obveščanje določi način obveščanja v kolikor želi , da se mesečni izpiski pošljejo tudi po navadni pošti in se ne objavijo samo na Portalu Moja Pika. 

9. Preklic registracije

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze portala Moja Pika. To stori tako, da se prijavi v portal Moja Pika in izbere gumb 'Preklic registracije'. Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo iz seznama uporabnikov na portalu Moja Pika brisali vse osebne podatke uporabnika. Za uporabnika portala Moja Pika preklic registracije pomeni prekinitev registracije v portal Moja Pika, uporabo funkcionalnosti, ki jih nudi storitev portala Moja Pika ter prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom portala Moja Pika.

10. Razlika med registracijo in prijavo

Registracija pomeni prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke (elektronski naslov, geslo, številko Pika kartice …). Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki si ga je uporabnik sam izbral ob registraciji.

11. Namen zbiranja in hranjenje osebnih podatkov

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je Mercator, d.d. ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Mercator, d.d..

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika portala Moja Pika, se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

12. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabniki osebnih podatkov so administratorji, ki imajo pooblaščen dostop do podatkov, skrbnik portala Moja Pika . Na vprašanja o zaupnosti vaših osebnih podatkov, načinu zbiranja in uporabe osebnih podatkov ali želje po dodatnih informacijah, vam bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov Mercator Portala:

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Goran Žarić
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
T: +386 (1) 560 16 00
E-pošta: goran.zaric@mercator.si

13. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh Poslovnega sistema Mercator, d.d., so last Poslovnega sistema Mercator, d.d., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Poslovni sistem Mercator, d.d., ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Poslovni sistem Mercator, d.d., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si Poslovni sistem Mercator, d.d., pridržuje pravico do sprememb vsebin.